Aktuality

Filtr řazení
Kralický překlad Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. (Žalm 37, 8)   Český ekumenický překlad Odlož hněv…
Slova svatého evangelia podle Marka Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se…