Medžugorie – živě

© ŘKF Pohořelice  / 

Medžugorie – živě

Zjavenie Panny Márie vizionárke Mariji Lunetti 17.6.2024 o 23.30 na Podbrde:

„Aj dnes Panna Mária prišla a mne sa zdá, že bola radostnejšia ako včera, to znamená, že sme ju počúvli a prišlo nás viac. Ale to neznamená, že nás je dosť a netreba sa už viac modliť za pokoj. Panna Mária sa modlila nad nami vo svojom materinskom aramejskom jazyku. Dlho sa nad nami modlila. Ja som odovzdala všetkých nás, všetky naše úmysly a všetko, čo máme v srdciach. Osobitným spôsobom som prosila Pannu Máriu, aby sa prihovárala u svojho Syna Ježiša za pokoj vo svete, tak ako si to ona priala. Panna Mária sa ešte raz modlila a všetkých nás požehnala.“

——-

Drahí priatelia, prežívame obdobie novény pred 43. výročím zjavení Panny Márie Kráľovnej pokoja v Medžugorií. Je to výročie prvého zjavenia, ale zďaleka nie posledného. Od tohto dňa 24.6.1981 k nám prichádza Panna Mária každý jeden deň, otvára nebo a svojím príchodom nám ukazuje cestu, vedie nás, prosí nás. Každý jeden deň. V prvý deň tohtoročnej novény k nám prišla znovu, znovu nás prosí a znovu nás vedie: Poďte na Podbrdo, modlite sa spoločne ruženec za pokoj. Svet potrebuje vašu modlitbu. Čo to znamená? Končia sa posolstvá? Prestane Panna Mária prichádzať? Blíži sa vojna? Blíži sa príchod Pána Ježiša?

Panna Mária nám hovorí v jednom z posolstiev: „Deti moje, nestrácajte čas kladením otázok, na ktoré nikdy nedostávate odpoveď. Na konci vašej pozemskej cesty vám ich nebeský Otec dá. Vždy vedzte, že Boh všetko vie, Boh vidí, Boh miluje.“ (2.1.2017) Toto je čas milosti, čas dôvery, čas našej skúšky. Nepýtajme sa, čo bude, pýtajme si milosť byť ako deti. Dôverujme Panne Márii a Pánu Bohu. Oni sú naši rodičia, ktorí nikdy nedovolia, aby sme boli stratení, vystierajú k nám ruky a volajú nás: Poď! Nebojme sa, príjmime pozvanie Panny Márie k modlitbe za pokoj. Zverme jej naše vnútorné nepokoje, starosti, trápenia. Dôverujme jej, nebojme sa, veď je s nami. Modlime sa, modlime sa, modlime sa.