Pastorační program

PASTORAČNÍ PROGRAM FARNOSTI PRO ROK 2023

ÚNOR

03.- pátek ⇒ Svatoblažejské požehnání → 18 hod.

 

DUBEN

19. středa ⇒ Adorační den (Pohořelice)

 

KVĚTEN

28. neděle pouť ke cti sv. Zdislavy (Oldřichovice) → 10:30 hod.

28. neděle ⇒ Adorační den (Oldřichovice)

 

ČERVEN

11. neděle Boží Tělo (Pohořelice) → 8:30 hod.

11. neděle pouť ke cti sv. Antonína (Komárov) → 10:30 hod.

24. sobota ⇒ farní pouť do Jednova → 11:00 hod. → farnost Suchdol

 

SRPEN

5. sobota ⇒ farní pouť na Provodov → 17:30 hod.

26. sobota ⇒ Hody (Oldřichovice) → 18:00 hod.