Aktuální informace

Kralický překlad Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. (Žalm…
Slova svatého evangelia podle Marka Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy.…

archiv článků