Kněží se připravují na stěhování do nových působišť

© Arcibiskupství olomoucké  / 

Léto přináší do některých farností v olomoucké arcidiecézi změny: kněží se připravují na nové působiště a farníci žijí v očekávání nového duchovního správce. Letošní přesuny jsou zčásti způsobeny také tím, že arcibiskup Josef Nuzík jmenoval některé kněze, sloužící dosud ve farnostech, do vedení arcidiecéze. Přehled všech významnějších personálních změn platných k 1. červenci 2024 shrnujeme níže.

Jedním z důvodů pro letošní sérii změn je obměna a posílení týmu nejbližších spolupracovníků nově jmenovaného arcibiskupa Josefa Nuzíka. Ten si již v dubnu za svého generálního vikáře vybral dosavadního olomouckého děkana a faráře katedrální farnosti Mons. Ladislava Šviráka a od 1. července také na arcibiskupství povolává dva další kněze.

P. Zdeněk Stodůlka, doposud farář v Blatnici pod Svatým Antonínkem, bude působit jako biskupský vikář pro evangelizaci se zodpovědností za pastorační centra pro rodiny a laické aktivity, katechezi a zvěstování evangelia a zároveň jako moderátor společenství donátorů. „Přednedávnem mě otec arcibiskup požádal, abych přišel pracovat do jeho týmu, a následně jsem se dozvěděl, že by to měla být služba v oblasti diecézní pastorace a evangelizace. Určitě to není jednoduchý úkol odejít po jednadvaceti letech z farnosti, která vám přiroste k srdci, není to jednoduché rozloučit se s lidmi, které máte rádi a kteří s vámi prožili kus života – rozloučit se s poutním místem, kde znáte každé stéblo trávy. Ale nakonec je to nová výzva,“ hodnotí svůj přesun P. Stodůlka a dodává: „Poprosil jsem farníky, aby na mě pamatovali v modlitbách a zároveň se modlili za mé nástupce, aby vytvořili nové společenství s živým Kristem uprostřed. V něm bude i všechno prožité pokračovat dál.“

Nového úkolu se ujímá i dosavadní prostějovský farář a děkan P. Aleš Vrzala, který na arcibiskupství nastupuje jako moderátor diecézní kurie a také biskupský delegát pro církevní školství. „Otec arcibiskup mě pověřil funkcí moderátora kurie, tuto pozici v naší arcidiecéze dosud zastával generální vikář. Kodex kanonického práva o tomto úřadu říká, že moderátorovi kurie přísluší pod vedením biskupa koordinovat vyřizování správních záležitostí a dbát, aby ostatní osoby v kurii řádně plnily jim svěřené úkoly. Dále mi byl svěřen úřad biskupského delegáta pro církevní školství,“ vysvětluje P. Vrzala a doplňuje: „Děkuji za projevenou důvěru a doufám, že s Boží pomocí se mi podaří svěřené úřady zastávat k prospěchu naší arcidiecéze.“

Nové vedení sedmi děkanátů

Výše uvedené posílení arcibiskupského týmu si mimo jiné vyžádalo sérii změn v duchovní správě farností. Farářem při katedrále a olomouckým děkanem tak nově bude P. Michal Pořízek, dosud farář a děkan ve Vyškově. Sem se přesunuje P. Svatopluk Pavlica, dosud působící v Uherském Brodě, a zde bude nyní jako farář a děkan působit P. Jan Hrudík, který zatím působil v Bystřici pod Hostýnem. Sem náhradou za něj přichází P. Michal Krajewski z Rudy nad Moravou, kde se nově duchovní správy ujímá P. Jan Faltýnek, nyní kaplan v Kyjově.

Novým farářem v prostějovském kostele Povýšení sv. Kříže a zároveň prostějovským děkanem se stává P. Jerzy Walczak, doposud farář a děkan v Holešově. Na obě tyto pozice od července nastupuje P. Stanislav Zatloukal, dosud farář ve Francově Lhotě, a zdejší duchovní správy se místo něj ujímá lidečský farář P. Petr Martinka – Francovu Lhotu bude spolu se svým kaplanem spravovat ze svého dosavadního působiště.

Do Blatnice pod Svatým Antonínkem se nově stěhuje dosavadní vsetínský farář a děkan P. František Král. Na jeho místo ve Vsetíně nastupuje jako farář a děkan P. Zdeněk Mlčoch, doposud farář v Dřevohosticích, kde jeho místo obsadí P. Marek Výleta. Ten prozatím působil jako farář v Hroznové Lhotě, kam místo něj nově přichází P. Ondřej Jirout z Nákla, a zde na jeho místo nastoupí P. Mariusz Karkoszka, farář ve Zborovicích. Tady bude nově působit dosavadní kaplan z Bystřice pod Hostýnem P. Jan Svozilek.

A ke změně dojde také na pozici faráře a děkana v Uherském Hradišti, kam přichází P. Petr Bulvas. Ten dosud působil jako biskupský delegát pro pastoraci. Nynější uherskohradišťský děkan P. Josef Říha bude nově působit v Napajedlích, odkud se P. Ryszard Turko přesunuje do Němčic nad Hanou, neboť dosavadní němčický farář P. Tomáš Strogan se stává farářem ve Velkém Ořechově za P. Antonína Ptáčka, nově výpomocného duchovního ve Strání.

Změny, které mohou přinést požehnání

Nového faráře přivítají také ve Švábenicích, kde nemocného P. Marka Jarosze vystřídá P. Vratislav Kozub, doposud farář ve Všechovicích. Sem místo něj přichází P. Vitalij Molokov z Červené Vody a zde na jeho místo nastupuje P. Jan Bleša, doposud farář v Uherském Ostrohu. Sem se bude v červenci stěhovat P. Michal Šálek z Mysločovic, kterého nahradí dosavadní zlínský kaplan P. Miroslav Obšivan.

A poslední větší změna čeká akademickou farnost v Olomouci, odkud po šestiletém působení odchází P. Jan Regner SJ a nově se duchovním správcem olomouckých vysokoškoláků stává P. Václav Novotný SJ. Některé další změny pak postihnou i obsazení kaplanských míst a do služby navíc nastupují dva nově vysvěcení kněží: P. Josef Kvapilík, který bude působit jako kaplan v Rajnochovicích, a P. Václav Slivka, nově kaplan v Bílovicích.

„Přesuny kněží probíhají proto, aby se co nejlépe rozložily jejich síly po celé diecézi – aby svého kněze dostala farnost, kde si duchovní správce zaslouží odpočinek nebo kde třeba onemocněl, a zároveň aby každý kněz pokud možno sloužil ve farnosti, která odpovídá jeho zkušenostem i silám,“ vysvětluje důvody pro pravidelné červencové přesuny duchovních po diecézi arcibiskup Josef Nuzík. Obrací se také ke všem kněžím i farníkům, kterých se letošní změny týkají, a říká: „Loučení s knězem, kterého si věřící oblíbili a který pro ně mnoho vykonal, jistě není snadné. O to víc děkuji všem, kdo výměnu přijmou a svěří ji Pánu Bohu v modlitbě, aby každá nutná změna přinesla požehnání všem – jak kněžím, tak farníkům.“