Výroční zpráva olomoucké arcidiecéze za rok 2023

© Arcibiskupství olomoucké  / 

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí právě zveřejněná výroční zpráva za rok 2023. Její plná verze o sto stranách je v elektronické podobě k dispozici na diecézním webu. Arcibiskupství zároveň distribuuje do všech farností i na další místa informační plakát, kterým chce na existenci zprávy a možnost jejího stažení upozornit.

Vydání dokumentu zapadá podle arcibiskupa Josefa Nuzíka do období podávání daňových přiznání právnických osob. „Jde nám ale o víc než jen o to splnit zákonem uloženou povinnost,“ zdůrazňuje přitom a pokračuje: „Výroční zpráva má i letos otevřít dveře a dát lidem nahlédnout do bohatství toho, co všechno se v naší diecézi za uplynulý rok odehrálo a co patří k životu církve. Čtenáři tak uvnitř najdou třeba údaje o počtu kněží i udělených svátostí, přehled významných událostí a také souhrn hospodaření. Zvlášť v probíhajícím synodálním procesu, kdy se církev učí jít kupředu společně, vidím jako nesmírně důležité, aby si lidé mohli v této oblasti udělat přesnější představu a viděli, kolik vydělávají církevní společnosti, jaké jsou náklady na provoz a kolik se investuje do různých složek života naší diecéze.“

Oproti minulým rokům přitom arcibiskupství přikročilo k novému způsobu, jak zmíněné informace dostat k co nejvíce lidem. Zatímco v předchozích letech byl společně s celkovou výroční zprávou vydáván také šestistránkový leták nabídnutý v kostelích a na dalších místech arcidiecéze, letos se místo něj objevuje plakát, který mají duchovní správci vyvěsit na všech vhodných místech. Předchází se tak situacím z uplynulých let, kdy se zmíněné letáčky v některých farnostech nedostaly ke všem zájemcům a jinde naopak zůstaly nevyužité. Letos vydávaný plakát má na existenci úplné, stostránkové výroční zprávy a možnost jejího stažení upozornit co nejširší veřejnost.

Synodální cesta i udržitelné hospodaření

A co čtenáři ve výroční zprávě naleznou? Třeba údaje o tom, že duchovní péči o věřící se věnují tři stovky kněží, že křest přijalo 3 461 kandidátů a uzavřeno bylo 847 manželství, Arcibiskupský palác navštívilo bezmála 12 tisíc osob, více než 20 tisíc dobrovolníků Tříkrálové sbírky vybralo rekordních 38,5 milionů korun, na mzdy duchovních a pastoračních pracovníků putovalo 180,3 milionu korun a fungování pastoračních center a církevních škol podpořila částka přesahující 32 milionů korun.

Vedle toho se ale zpráva zabývá i dalšími tématy. Připomíná tak mimo jiné, že synodu o synodalitě využil loni biskup Josef Nuzík coby administrátor arcidiecéze také k diskuzím s věřícími. Jak to bude, až církvi přestane přispívat stát? Jak má vypadat vztah kněze k farnosti a její pastorační radě? A budou povoleny sňatky mimo liturgický prostor? I tyto otázky věřící zajímaly. A dokument rovněž upozorňuje, že hospodaření arcibiskupství se opírá také o zemědělství. Tři arcibiskupské farmy přitom usilují o víc než jen o výnosy, při péči o tři tisíce hektarů půdy stavějí i na ochraně životního prostředí a udržitelnosti. „Nehledíme dopředu na dva nebo tři roky, ale na dvě nebo tři desetiletí,“ zní jejich krédo.

Plný text výroční zprávy i leták s upozorněním na ni si lze ve formátu pdf stáhnout níže.