Marie Kašíková

Rozený(á): Přikrylová
Datum narození: 29.08.1936
Místo narození: Komárov
Datum úmrtí: 27.11.2023
Adresa: Komárov 74

Parte

Životopis

29.8.1936 - 27.11.2023

Paní Marie Kašíková se narodila 29.srpna 1939 v Komárově, rodičům Marii Přikrylové (rozené Polášková) z Pohořelic a Jindřichu Přikrylovi z Pohořelic. Dětství prožila v rodné vsi se dvěma mladšími sourozenci, bratry Josefem a Jindřichem. Po ukončení školní docházky, nastoupila jako mladá žena do slévárny v Babicích.

V roce 1960 se provdala na Komárově za Františka Kašíka a vychovali spolu dceru Jarmilu. Manželství, naplněné dny dobrými, radostnými, ale i těžkými, trvalo požehnaných 58 let. Většinu svého produktivního života pracovala v podniku Fatra v Napajedlích a to až do důchodového věku. Velmi ráda se starala o zahrádku, květiny, domácí zvířata a v oblibě chodila do lesa. Jejím velkým koníčkem bylo pečení cukroví. Svou péči a lásku věnovala také 3 vnukům.

Po celý svůj život zůstala věrná Komárovu a komárovskému kostelu. Po smrti manžela se její zdravotní stav náhle zhoršoval a těžká nemoc vyžadovala odbornou podporu a pomoc. Proto závěr života strávila v domově se specializovanou péčí. Těžkou nemoc přijímala  s pokorou, mírností a klidem. Až do závěru života se účastnila bohoslužeb a přijímala svátosti. 

Paní Kašíková měla 3 vnuky a 5 pravnuků. Zemřela 27.11.2023.