Pořad bohoslužeb

Pondělí – 27. listopadu

POH18:00 : Dantis

 

Středa – 29. listopadu

POH ⇒ 18:00 : Za † Marii Daňkovu a jejího † manžela, † syna Františka a za duše v očistci.

 

Čtvrtek – 30. listopadu

KOM ⇒ 16:00 : Za † Marii Hnilicovou, manžela, syna a živou a † rodinu Hnilicovou a Dohnalovou.

 

Pátek – 1. prosince

POH ⇒ 18:00 : Za † bratrance a sestřenice, tety a strýce, živou a † rodinu a za duše v očistci.

 

Sobota – 2. prosince

OLD ⇒ 17:00 : Za farníky

 

Neděle – 3. prosince – 1. neděle adventní

POH9:00 : Za † MUDr, Libuší Benešovou

KOM ⇒ 10:30 : Za † rodiče Leopolda a Marii Mlýnkovy, dceru, vnuka, tři zetě a živou rodinu.
—–

Pravidelné pobožnosti

POHOŘELICE

První neděli v měsíci Eucharistická adorace od 14 do 15 hod.
Každý pátek ⇒ výstav Nejsvětější svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství (po mši sv.)

KOMÁROV

První čtvrtek v měsíci Eucharistická adorace od 17:30 do 18:00 hod.

Každého 13. v měsícimše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy. (v 16 hod)