Pořad bohoslužeb

Pondělí – 30. ledna 

POH18:00 Za † Leopolda Němečka, † manželku Ludmilu a za duše v očistci.

 

Středa – 1. února

POH18:00 : Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života, s prosbou za Boží požehnání do dalších let.

 

Čtvrtek – 2. února ⇒ svátek Uvedení Páně do chrámu

KOM17:00 : Za † Antonína Přikryla, živou a † rodinu Přikrylovu a Mlýnkovu.

POH ⇒ 18:00 : Za † Zdeňka Kuru, za † rodiče, živou rodinu a za duše v očistci.

 

Pátek – 3. února ⇒ sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a první pátek

POH17:30 : Adorace do 18 hod.

POH18:00 : Za † rodiče Černé a za jejích rodiče a sourozence.

POH18:30 : Svatoblažejské požehnání

 

Sobota – 4. února první sobota

POH7:30 : Za živé a † členy živého růžence

OLD ⇒ 17:00 : Za živé a † farníky.

OLD ⇒ 17:45 : Svatoblažejské požehnání

 

Neděle – 5. února – 5. neděle v mezidobí

POH9:00 : Za † stařečky Přikrylovy a Zelíkovy a za duše v očistci. 

KOM ⇒ 10:30 : Za † Ludmilu a Josefa Sukupovy, rodiče Sukupovy a za živou rodinu.

KOM ⇒ 11:15 : Svatoblažejské požehnání