Slovo na den

© ŘKF Pohořelice  / 

Kralický překlad
Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. (Žalm 37, 8)
 
Český ekumenický překlad
Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. (Žalm 37, 8)
 
Český studijní překlad
Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. (Žalm 37, 8)
 
Bible21
Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. (Žalm 37, 8)
 
Slovo na cestu
Nepovoluj zlosti, zkroť své rozhořčení, hněv je špatný rádce, sluch mu nepopřej. (Žalm 37, 8)