Aktuality

Filtr řazení
Tři sloupy víry Čtyři stupně víry Přežije víra z dětství ?
Zkusme si vzpomenout na naše mámy …. Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a mnozí se ještě na poslední chvíli budou honit za výjimečnými dárečky. Na Vánoce je však častokrát MALÉ gesto vzácnější než VELKÝ dárek. Hlavně tehdy, když se jedná o gesto z lásky… Zvu vás v tomto období vzpomenout si na ty, díky nimž […]
Mocná jména Mé dnešní hledání Boha je stručné. On sám nám totiž sděluje: „Tady jsem. Jsem s vámi. Jsem záchrana. Jahve. Emanuel. Ježíš.“ Boha lze velmi snadno najít. Je zde. Mám však dojem, že to nebereme vážně. Ano, to všechno je pravda, ale jaksi nemá vliv na náš život. Neboť často to vypadá tak, že […]
17.12.2022 – sobota – Pohořelice : 14:30 – 15:30 hod. 18.12.2022 – neděle – Napajedla : 14:00 – 16:00 hod. 19.12.2022 – pondělí – Oldřichovice : 16:00 – 17 hod. 22.12.2022 – čtvrtek – Komárov : 16:00 – 17:00 hod. Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha: 18. 12. neděle 16.00 – 17:00
Drazí ukrajinští bratři a sestry! Ve vaší zemi už devět měsíců zuří absurdní válečné šílenství. Vaším nebem se trvale rozléhá zlověstný hukot výbuchů a zneklidňující zvuk poplašných sirén. Vaše města jsou prudce ostřelována bombami a spršky raket způsobují smrt, zkázu a bolest, hlad, žízeň a zimu. Vašimi ulicemi muselo uprchnout tolik lidí a zanechat své […]
KONEC! Velmi se mi líbí, jak třetí vydání Římského misálu upřesnilo název dnešní slavnosti – ze slavnosti Krista Krále máme slavnost Našeho Pána Ježíše Krista, Krále nebe i země. Krásné vyjádření! Náš Král! Král nebe i země! Náš Pán je naším Králem, ale také Králem všeho. Z tohoto pohledu jsou dnešní čtení na konci církevního […]
Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. Hrejte Hospodinu na citeru, na citeru a s doprovodem zpěvu, za hlaholu trub a rohů, jásejte před králem Hospodinem! Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje, svět i všichni, kdo jej obývají. Řeky, tleskejte rukama, hory, spolu zajásejte! Před Hospodinem, že přišel, že přišel, aby spravoval zemi, – […]
1. čtení: 2 Mak 7, 1-2. 9-14 Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše […]
Kvůli onemocnění kněze mše svaté jsou zrušené. Dnešní adorace a také mše svatá se ruší. Bohoslužby se zatím ruší do 17. listopadu, kromě neděle. Pátek 4. listopadu 17hod. – adorace – zrušeno 18hod. – mše sv. zrušeno Sobota 5. listopadu 7:30 hod. – mše sv. – zrušeno Zítřejší večerní mše svatá v Oldřichovicích je zrušená. Nedělní […]
S prvními dny v listopadu nastane pozoruhodný jev: nejfrekventovanější místo v obci se stává hřbitov. Dušičky jsou zvláštními svátky: snad jedinými, které jsou obecně uznávané celou společností a nehodí se k nim ani ohňostroj, ani otevřené šampaňské, ani stoly prohýbající se pod čtyřmi chody, ani zábavný pořad v televizi. Vedou naopak rok co rok ke […]