Farní pouť do Izraele 2023 + seznam poutníků – Poslední 4 volná místa

© ŘKF Pohořelice  / 

Farní pouť do Izraele 2023
AWER TOUR s. r. o.
Římskokatolická farnost Pohořelice
 Vás zve na poutní zájezd
SVATÁ ZEMĚ

 !!! Změna: Přihlášky na pouť musí být odevzdány nejpozději do 15. února 2023 !!!

Termín: 21. – 29. 4. 2023
Cena: 22 900 Kč  (22 900 Kč + 100 USD)
Doprava: letecky

V ceně je započítáno: letenka, letištní poplatky → 7 x hotelové ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením → 1 x hotelové ubytování → doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi → odborný průvodce (kněz) → pojištění proti úpadku CK → autobusová doprava z Pohořelic u Napajedel (okres Zlín) na letiště do Vídně a zpět

V ceně není započítáno:

– obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor, což představuje částku 100 USD (uhradíte průvodci ve Sv. zemi). Cestovní pojištění (nutné sjednat si individuálně) musí zahrnovat léčebné výlohy spojené s onemocněním Covid-19 včetně doložky v angličtině

Upozornění!

Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců po návratu!! Vstup do Izraele se řídí aktuálně platnými podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: MZV – Rozcestník – Izrael. Do Izraele mohou nyní cestovat turisté bez ohledu na jejich očkovací status, tzn. i neočkovaní cizinci. V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta ubytovat s jiným klientem, je povinen uhradit příplatek 5 300 Kč za jednolůžkový pokoj. Upozorňujeme, že výše uvedená cena se může změnit s ohledem na vývoj ceny pohonných hmot (palivové poplatky letecké společnosti a cen paliv na světových trzích) a služeb v Izraeli. Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,15 USD.  Při pohybu kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na úpravu ceny.

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1. den: předpokládaný odjezd autobusu z Pohořelic u Napajedel v 13:30 hod na letiště do Vídně. Následný předpokládaný odlet v 20:15 hod s leteckou společností Austrian do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma. Ubytování a nocleh.

2. den: snídaně, prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den: po snídani odjezd do Galileje. Cestou zastávka v Haifě, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v cestě do Nazaretu. Prohlídka Nazaretu – bazilika Zvěstování, kostela sv. Josefa. Odpoledne výjezd taxíkem na horu Tábor, prohlídka kostela Proměnění Páně. Večeře a nocleh v Nazaretu/Tiberias.

4. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru. Cestou zastávka v Káně Galilejské (místo prvního zázraku), kde si mohou manželé obnovit svoje manželské sliby. Pokračování v cestě ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení oběda – tradiční Petrovy ryby (orientační cena 26,- USD). Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha. Návštěva místa křtu Pána Ježíše – obnovení křestních slibů. Odjezd k Mrtvému moři s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na Massadu a do Qumránu (orientační cena 40 USD při minimálním počtu 21 zájemců). Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odpolední návštěva Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: snídaně, odjezd do Jeruzaléma, návštěva moderního města: budova parlamentu Knesset, svícen Menorah, Yad Vashem památník obětem holokaustu. Volný program, pěší prohlídka – promenáda. Večeře a nocleh v Betlémě.

9. den: odjezd na letiště do Tel Avivu. Následný předpokládaný odlet v 06:15 hod do Vídně. Předpokládaný přílet do Vídně v 09:00 hod. Transfer autobusem do Pohořelic u Napajedel.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou. Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.

 

Program poutí a přihláška (PDF)

Na pouť lze se přihlásit e-mailem
Jméno a příjemní:
Datum nar: 
Adresa:
Číslo pasu:
Do kdy pas platí:
E-mail:
Telefon:

Přihlášku lze poslat na farní e-mail: fapohorelice@ado.cz

Seznam poutníků:

01: Jan L., - Pohořelice
02: Helena N., - Napajedla
03: Jiří N., - Napajedla
04: Věra M., - Pohořelice
05: Veronika B., - Zlín
06: Miroslava O., - Zlín
07: Jiří O., - Zlín
08: Dana E., -  Pohořelice
09: Jan K., - Brno
10: Milada S., - Březnice
11: Blažena K., - Březnice
12: Eva K., Napajedla
13: Věra N., Zlín
14: Věra S., Napajedla
15. Vlastimila J., - Pohořelice
16. František J., - Pohořelice
17. Anna Č., - Napajedla
18. Jana K., - Olomouc
19. Jaroslava Ž., - Pohořelice
20. Petr Ž., - Pohořelice
21. Milada B., - Rožnov pod Radhoštěm
22. Jiří V., - Pohořelice
23. Věra V., - Pohořelice
24. Marie H., - Šumice
25. Lenka K., - Šumice
26. Maria Vrba., - Zlín
27. Anna K., - Šumice
28. Hana G., - Pacetluky
29. Ludmila Z., - Březnice
30. Michal K., - Karlovice
31. Marie K., - Karlovice
32. Ilona Z., - Zlín
33. Anna M., - Salaš
34. Věra H., - Žlutava
35. Erik J., - Pohořelice
36. Rudolf B., - Napajedla
37. Emilie B., - Napajedla
38. Anna V., - Zlín
39. Petr V., - Zlín
40. Marie K., - Rožnov pod Radhoštěm
41. Jaroslav K., - Rožnov pod Radhoštěm
42. Richard Ř., - Komárov
43. Radmila Ř., - Komárov
44. Lenka M., - Velehrad
45.
46.
47.
48.
49. Obsazeno
Konec
-------------------------