283. výročí posvěcení kostela – 15.5.1740 – 15.5.2023

© ŘKF Pohořelice  / 

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 – 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V průčelí kostela jsou dvě sochy. Historicky se uvádí, že se pravděpodobně jedná sochy sv. Prokopa a sv. Augustina. Existují i názory, že by se teoreticky mohlo jednat o sochy sv. Cyrila a Metoděje. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

—–

Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu (německy Jakob Ernst von Lichtenstein-Kastelkorn / Castelcorn, 14. února 1690 Doboszowice – 12. června 1747 Salcburk) byl moravský šlechtic z rodu Lichtenštejn-Kastelkornu a římskokatolický duchovní. Vykonával funkce biskupa sekavského, olomouckého a poslední dva roky svého života knížete-arcibiskupa salcburského.