Svátosti

 

Rádi Vám – pokud je to možné - posloužíme udělením svatých svátostí, největšího daru, který Kristus svěřil Své Církvi. Protože je však k tomu třeba dobré přípravy, přijďte se domluvit předem na křest dítěte buď hned po narození (popř. ještě před narozením), nebo alespoň dva měsíce před předpokládaným termínem; v případě sňatku nejméně tři měsíce (raději ještě dříve - nejlépe asi půl roku) před zamýšleným termínem. Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání se děje v rámci farního společenství. Společná příprava ke svátosti biřmování bývá zavčasu ohlášena v kostele.

O individuální přípravu na křest dospělých lze požádat kdykoliv (podobně jako o přípravu dospělých k první sv. zpovědi a k prvnímu sv. přijímání).

Příležitost k přijetí svátosti pokání (= sv. zpovědi) je (kromě výjimečných případů – zvláště o nedělích a svátcích před druhou či třetí mší sv.) před každou mší sv., na požádání i po mši sv.  V případě potřeby je možno se domluvit i mimo tuto dobu - individuálně.  Mimořádné zpovídání bývá před velkými svátky nebo událostmi (Velikonoce, Vánoce, 1. sv. přijímání apod.).

Svátost pomazání nemocných se uděluje individuálně na požádání (též společně při bohoslužbách v době adventní). Neopomíjejte, prosím, tuto svátost v případě sešlosti stářím nebo vážnější nemoci (není určena pouze pro umírající)!!!

Zaopatřování vážně nemocných a umírajících – pamatujte, prosím, zavčasu (pokud možno ještě při vědomí; zde ale není překážkou jakýkoliv zdravotní stav - tedy ani bezvědomí, agonie apod.). Jde o věčnou spásu!!!