Pastorační plán

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI POHOŘELICKÉ

A.D. 2018

 

"SUŠILŮV JUBILEJNÍ ROK"

(P. František Sušil 31.5.1868 - 150. výročí)

Ne 1.1. Zpívání Ježíškovi - sv. Jiljí

So 6.1. Tříkrálová sbírka - svěcení tříkrálové vody, žehnání koledníkům

Ne 8.1. Zpívání Ježíškovi - sv. Jiljí

18.-25.1. Týden modliteb za jednotu kř. - pobožnosti k P. Marii, Matce jednoty

Pá 2.2. Hromnice - svěcení hromniček, poslední koledy, končí vánoční výzdoba

So 3.2. Svatoblažejské požehnání

Svatopostní doba - křížové cesty (též děti, biřmovanci); skrutinia

St 14.2. Popeleční středa - popelec; zahalování obrazů, uschování relikviářů

So 17.2. Olomouc - přijetí kandidátů sv. křtu

Březen - pobožnosti ke sv. Josefovi

So 17.3. Výroční den sv. Jana Sarkandera

Ne 18.3. Smrtná neděle - zahalování křížů

Čt 22.3. Komárov - mimořádné předvelikonoční zpovídání

So 24.3. Pohořelice, Oldřichovice - mimořádné předvelikonoční zpovídání

Ne 25.3. Květná neděle - (změna času)

Pá 30.3. Velký pátek, zahájení noveny k Božímu Milosrdenství

So 31.3. Velikonoční vigilie - sv. křest katech.

Ne 1.4. Boží hod Velikonoční - žehnání pokrmů

Po 2.4. Sv. Jiljí - mše sv. pro celou farnost

Ne 8.4. Neděle Božího Milosrdenství - pobožnost

So 14.4. Pohořelice - svatba

Čt 19.4. Pohořelice - adorační den

So 21. nebo 28. 4. Oldřichovice - poutníci (Bystřice p. H.)

St 25.4. Modlitby za úrodu - svátek sv. Marka

Květen - májové pobožnosti

Ne 6.5. Pohořelice - první sv. přijímání

Po-St 7.-9. 5. Procesí do polí (far. kostel, sv. Jiljí) - křížové dny

Út 15.5. Pohořelice - slavnost Výročí posvěcení farního kostela

St 16.5. Pohořelice - patrocinium

Ne 20.5. Pohořelice - poutní slavnost (Boží hod Svatodušní)

Pá 25.5. Noc kostelů

Ne 27.5. Oldřichovice - poutní slavnost (Nejsv. Trojice)

Po 28.5. Oldřichovice - adorační den

St 30.5. Oldřichovice - patrocinium

Ne 3.6. Pohořelice - Boží Tělo (Oldřichovice + Komárov - mše sv. v sobotu)

St 13.6. Komárov - patrocinium

Ne 17.6. Komárov - poutní slavnost

Ne 24.6. Pohořelice - biřmování (Oldřichovice + Komárov - mše sv. v sobotu)

Ne 1.7. Farní den

Út 3.7. Oldřichovice - poutníci

St 4.7. Sv. Jiljí - mše sv. (sv. Prokop)

So 1.9. Oldřichovice - hody

Ne 2.9. Sv. Jiljí - poutní slavnost

So 8.9. Pohořelice - svatba

Po 3.9. Pohořelice - mše sv. na zač. škol. roku + žehnání aktovek

Čt 27.9. Oldřichovice - poutníci

Říjen - růžencové pobožnosti

Ne 21.10. Blah. Karla Rakouského (před tím přípravná novena od 12.10.)

So 27.10. Velehrad - děkanátní pouť

Pá 2.11. Sv. Jiljí - mše sv.

Ne 4.11. Sv. Jiljí - mše sv. pro celou farnost; dušičková pobožnost na hřbitově

Ne 11.11. Komárov - hody

Ne 18.11. Den poesie (O. Březina; F. Sušil + V. Furch)

Ne 25.12. Slavn. Ježíše Krista Krále - obnova zasvěcení

So 1.12. Adventní vigilie - díkůvzdání za dar života

Advent - roráty

Ne 2.12. První neděle adv. - žehnání adventních věnců

So 15.12. Pohořelice + Oldřichovice - mimořádné předvánoční zpovídání

Čt 20.12. Komárov - mimořádné předvánoční zpovídání

Út 25.12. Vánoční vystoupení dění (Oldřichovice, Pohořelice)

Ne 30.12. Obnova manželských slibů; Zpívání Ježíškovi (sv. Jiljí)

Po 31.12. Poděkování za uplynulý rok

 

 

Pravidelně:

Adorace (tichá) - neděle večer

1. pátky - mše sv. + smírná adorace

1. soboty - mše sv., zasvěcení, večeřadlo

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. až 25. ledna) - modlitby k Panně Marii za jednotu kř.

Březen - pobožnosti ke sv. Josefovi

Svatopostní doba - pobožnosti křížové cesty

Květen - májové pobožnosti

Červen - pobožnosti k Bož. Srdci Páně

Červenec - pobožnosti k Nejdr. Krvi Páně

Říjen - růžencové pobožnosti

Novena k blah. Karlovi - od 12.10.

Advent - rorátní mše sv. ke cti P. Marie (soboty)

 

Průvodcovská služba (far. kostel + kaple P. Marie) - 1. 5. až 30. 9. (soboty, neděle, svátky)