Pastorační plán

PASTORAČNÍ PLÁN POHOŘELSKÉ FARNOSTI

A.D. 2022

 (ROK BLAH. KARLA RAKOUSKÉHO - 100. výr. úmrtí)

Dá-li Pán Bůh:

So 1.1. "Zpívání Ježíškovi" u sv. Jiljí

So 8.1. Žehnání tříkrálovým koledníkům

Ne 9.1. "Zpívání Ježíškovi" u sv. Jiljí

18.-25.1. Týden modliteb za jednotu kř. - pobožnosti k P. Marii, Matce jednoty

Ne 23.1. Zasnoubení Panny Marie se sv. Josefem

St 2.2. Hromnice - svěcení hromniček, poslední koledy, končí vánoční výzdoba (jesličky, stromky)

Čt 3.2. Svatoblažejské požehnání

Svatopostní doba - křížové cesty

Březen - pobožnosti ke sv. Josefovi

St 3.3. Popeleční středa - popelec; zahalování obrazů, uschování relikviářů

So 19.3. Slavnost sv. Josefa (předtím přípravná novéna od 10. března)

25.3. Slavn. Zvěstování Panny Marie

Pá 1.4. 100. výročí úmrtí blah. Karla Rakouského

Ne 3.4. Smrtná neděle - zahalování křížů

Čt 7.4. Předvelikonoční zpovídání na Komárově

So 9.4. Předvelikonoční zpovídání v Pohořelicích a Oldřichovicích

Ne 10.4. Květná neděle - žehnání ratolestí

Čt 14.4. Zelený čtvrtek, v noci bdění v Gethsemane

15.4. Velký pátek, zahájení noveny k Božímu Milosrdenství

So 16.4. Adorace u Božího hrobu, Velikonoční vigilie

Ne 17.4. Boží hod Velikonoční; žehnání pokrmů

Po 18.4. Pondělí velikonoční - mše sv. u sv. Jiljí

Po 19.4. Adorační den farnosti

So 23.4. Pohořelice - svatba

Ne 11.4. Neděle Božího Milosrdenství

Po 25.4. Mše sv. za úrodu - svátek sv. Marka (procesí do polí ???)

Květen - májové pobožnosti (Pohořelice, Komárov? - každý den; Oldřichovice - po mši sv.)

Ne 1.5. Letošní zahájení průvodcovské služby v projektu "Otevřené brány" v naší farnosti

St 4.4. Ochrany sv. Josefa (oslava sv. Pěstouna jako Ochránce Církve a naší farnosti)

6.5. Památka sv. Jana Sarkandera

So 7.5. Diecésní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce

Ne 15.5. Pohořelice - poutní slavnost

Po 16.5. Pohořelice - patrocinium

Po-St 23. a 25. 5. Procesí do polí (far. kostel, sv. Jiljí) - křížové dny

So 28.5. Oldřichovice - adorační den

Ne 29.5. Oldřichovice - poutní slavnost

So 4.6. Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Sv. (Nikodémova noc ?)

Ne 5.6. Boží hod svatodušní

10.6. Noc kostelů 

Čt 16.6. Slavnost Těla a Krve Páně

Ne 12.6. Komárov - poutní slavnost

Po 13.6. Komárov - patrocinium

Ne 19.6. Pohořelice - Boží Tělo (Oldřichovice + Komárov - mše sv. v sobotu)

Ne 26.6. Farní den ???

Ne 3.7. Oldřichovice - poutníci (pouť Sv. Kopeček - Sv. Hostýn - Velehrad)

Čt 11.8. Sv. Filomény, panny a mučednice (ochránkyně pohořelské farnosti)

So 27.8. Oldřichovice - hody (25. výročí posvěcení kostela)

Čt 1.9. Pohořelice - mše sv. na zač. škol. roku + žehnání aktovek

Ne 4.9. Sv. Jiljí - poutní slavnost

Čt 29.9. Oldřichovice - poutníci (pouť Velehrad - Sv. Hostýn)

Říjen - růžencové pobožnosti

Čt 21.10. Blah. Karla Rakouského (před tím přípravná novena od 12.10.)

Ne 30.10. Sv. Jiljí - mše sv. pro celou farnost ???

St 2.11. Sv. Jiljí - mše sv.

Ne 6.11. Dušičková pobožnost na hřbitově (nebo 30.10.?)

Ne 13.11. Komárov - hody

Ne 13.11. Den poesie

Ne 21.10. Slavn. Ježíše Krista Krále - obnova zasvěcení

So 26.11. Adventní vigilie - díkůvzdání za dar života

Ne 27.11. První neděle adv. - žehnání adventních věnců

Advent - roráty (soboty 3.12., 10.12., 17.12. + tek 23.12.)

So 17.12. Pohořelice + Oldřichovice - mimořádné předvánoční zpovídání

Po 19.12. Adventní bohoslužba pro DPS ???

Čt 22.12. Komárov - mimořádné předvánoční zpovídání

Ne 25.12. Hod Boží vánoční - vánoční vystoupení dění (Oldřichovice, Pohořelice)

26.12. Svátek Sv. Rodiny

So 31.12. Poděkování za uplynulý rok; v noci adorace (cca 22.30 - 24.00 hod.)

 

??? Pohořelice - první sv. přijímání ???

 

Pravidelně:

Adorace (tichá) - neděle večer hodina (doba postní, květen, a říjen - v neděli vždy po pobožnostech 1/2 hod.)

1. pátky - mše sv. + smírná adorace

1. soboty - mše sv., zasvěcení; večeřadlo

Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. až 25. ledna) - modlitby k Panně Marii za jednotu kř.

Březen - pobožnosti ke sv. Josefovi

Svatopostní doba - pobožnosti křížové cesty

Procesí do polí (popř. adorace) za úrodu - na sv. Marka a o křížových dnech

Květen - májové pobožnosti

Červen - pobožnosti k Bož. Srdci Páně

Červenec - pobožnosti k Nejdr. Krvi Páně

Říjen - růžencové pobožnosti

Novena k blah. Karlovi - od 12.10.

Advent - rorátní mše sv. ke cti P. Marie (soboty)

"Otevřené brány" - průvodcovská služba (far. kostel + kaple P. Marie) - 1. 5. až 30. 9. (soboty, neděle, svátky)