Novinky

Ohlášky z neděle 28. června AD 2015

Pořad pohoslužeb a ohlášky z neděle 28. června

  • Dnes, v neděli 28.6. ve 14 hod. bude v rámci našeho farního dne svátostné požehnání ve farním kostele a od 15 hod. program na fotbalovém hřišti.
  • Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla (29. června) je doporučeným svátkem = „věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté“. Z důvodu odpolední primice v Březnici bude mše sv. v našem farním kostele ráno v 8 hod.!!!
  • Primiční mše sv. novokněze P. Josefa Slezáka bude v Březnici v pondělí 29. června, o slavnosti sv. knížat apoštolských Petra a Pavla, v 16 hodin.
  • Mše sv. na Komárově se v tomto týdnu výjimečně přesouvá ze čtvrtku na úterý 30.6. (čas zůstává stejný, tj.v 18 hod.).
  • V pátek 3.7. uctí sv. Zdislavu, patronku rodin, v Oldřichovicích poutníci, kteří se účastní pěší pouti ze Sv. Hostýna na posvátný Velehrad.
  • Pátek je první v měsíci červenci, který je celý zasvěcen úctě Nejdražší Krve Páně. Po mši sv. ve farním kostele bude společná smírná adorace se svátostným požehnáním.
  • Na první sobotu bude ve farním kostele v 10 hod. svatební mše sv. Mariánští ctitelé mohou využít této příležitosti.
  • V sobotu 4. července v 10 hod. uzavřou církevní manželství ve farním kostele v Pohořelicích Martin Polášek a Marie Zelíková z Pohořelic.
  • V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě se uskuteční zápis zájemců do registru dárců kostní dřeně pro nemocnou maminku dvojčátek z Polešovic. Bezbolestný odběr 2 mililitrů krve pro zájemce ve věku 18 až 35 let proběhne jak v sobotu 4. 7. (v odpoledních hodinách), tak v neděli 5. 7. během pouti.

Přílohy


<<  Návrat
2. 07. 2015 Kategorie: Ohlášky Zaslal: administrator