Novinky

"Jen odvahu, Bůh vše řídí!"

Pro tyto dny uvádíme několik nabídek - odkazů na užitečné internetové stránky a také další možnosti k modlitebním iniciativám:

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru)

A jako vždy moudré a rozumné slovo P. prof. Petra Piťhy: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319p-pitha-jak-se-chovat)

Prohlášení předsedy ČBK Dominika kard. Duky: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200317prohlaseni-predsedy-cbk-ke-zprisneni)

Modlitba před staroboleslavským Paladiem - ke slavnosti sv. Josefa(https://www.ado.cz/2020/03/16/prosba-o-pomoc-a-ochranu-zeme-pred-koronavirem/)

Jak přijímat sv. svátosti duchovně: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316jak-prijimat-svatosti-kdyz-je-nemuzeme-prijimat-svatostne)k tomu je pak možno využít následujících modliteb: (https://www.ado.cz/2020/03/14/duchovni-prijimani/)

Prohlášení biskupa Kročila: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200317prohlaseni-biskupa-ceskobudejovickeho)

Prohlášení biskupa Baxanta(https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316karantenni-oktav-osmidenni-jako-prilezitost)

Svatá Korona, ochránkyně před epidemiemi: (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316svata-korona-patronka-pred-epidemiemi)

Včera byly objeveny ostatky sv. Hedviky - náhoda v tomto zvláštním čase?: (https://doo.cz/posledni-zpravy/4580-v-polske-trebnici-byly-objeveny-ostatky-)

Kard. Schönborn cituje slova našeho moravského rodáka sv. Klementa Marie Dvořáka-Hofbauera: "Jen odvahu, Bůh vše řídí!" - (https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30789)

Videoklipová křížová cesta: (http://hudba.signaly.cz/videa/1558-videoklipová-křížová-cesta-v-roku-bible.html)

Rozhovor s Milošem Doležalem: "Josef Toufar pomáhá v každodenním rozhodování" - (https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30776)

 

+  +  +

 

Pozdrav papeže Františka z 3. neděle postní: "Sjednoceni v Kristu nejsme nikdy sami"

Drazí  bratři a sestry, v těchto dnech je Náměstí sv. Petra uzavřeno, a proto svůj pozdrav obracím přímo k vám, kteří jste ve spojení pomocí komunikačních prostředků. Situace pandemie, v níž se nacházíme více či méně izolováni, nás vybízí ke znovuobjevení a prohloubení hodnoty společenství, které pojí všechny členy Církve. Sjednoceni v Kristu nejsme nikdy sami, nýbrž tvoříme jediné Tělo, jehož Hlavou je Kristus. Tato jednota se živí modlitbou a také duchovním přijímáním Eucharistie, což je praxe velice doporučovaná, pokud není možné přijímat svátostně. To říkám pro všechny, zejména pro lidi, kteří žijí o samotě."  

(https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30780)

  

+  +  +

 

Zázračný Kříž v Římě - vítězství nad morovou epidemií v r. 1519

"V kostele sv. Marcela na Via del Corso se uctívá dřevěný kříž z 15. století, který zázrakem ušel požáru kostela a ochránil město před šířením morové nákazy. V nejnovějších dějinách se před ním modlil Jan Pavel II. v Den odpuštění během Svatého roku 2000.

Zázračné události spojované s tímto křížem mají počátek 23. května 1519, kdy noční požár obrátil v popel kostel zasvěcený papeži Marcelovi. Mezi doutnajícími pozůstatky chrámu byl nalezen neporušený kříž z hlavního oltáře, u něhož hořela malá olejová lampička. Od té doby se schází každý pátek před křížem skupina věřících k modlitbě. 8. října 1519 rozhodl papež Lev X. o výstavbě nového kostela. 

O tři léta později, když město zasáhl tzv. “Velký mor”, vynesli Římané kříž do ulic, navzdory zákazům majícím zabránit šíření epidemie. Kříž byl ulicemi města nesen ke Svatopetrské bazilice. Jeho putování trvalo dlouhých 16 dní, od 4. do 20. srpna 1522. S postupujícím procesím totiž začínal mor ustupovat a každá farnost chtěla podržet zázračný kříž co nejdéle. V okamžiku, kdy se procesí vrátilo zpátky do kostela, morová epidemie zcela zmizela." 

(https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30782)

 

+  +  +

 

Z kázání papeže Františka v kapli Domu sv. Marty (28.2.2020): "U Boha je smilování, ale i hněv"

Zastav se, uvědom si svá selhání a věz, že konec může příjít každou chvíli. Neopakuj si pořád dokola, že Boží slitování je nekonečné, aby sis ospravedlnil vše, co se ti zachce“ – kázal Svatý otec při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Nikdo nemáme jistotu o tom, jak a kdy skončí náš život.“

Vzal si přitom podnět z dnešního liturgického čtení z knihy Sirachovcovy (5, 1-10), který vybízí, abychon nespoléhali na vlastní sílu a nepodceňovali vážnost hříchu. „Sirachovec podává rady jako otec synovi či děd vnukovi,"  řekl v úvodu papež. "Moudrost je záležitost každého dne.“

»Nenásleduj své choutky a bohatství, aby tě nestrhly vášně tvého srdce« (Sir 5,2). Všichni máme vášně. Dávej si však pozor, ovládej vášně. Chop se jich, vášně nejsou špatné. Řekněme, že jsou jakýmsi krevním oběhem umožňujícím konat dobro, ale nejsi-li schopen svoje vášně ovládnout, budou vládnout nad tebou. Zastav se.“

"Myšlenka na konec života učí moudrosti," řekl dále papež s odkazem na 37. Žalm (v.36): »Viděl jsem zpupného bezbožníka, vypínal se jako cedr. Přešel jsem – a hle, už ho nebylo«

Nebuď tak opovážlivý, nebuď hazardérem, který věří, že to zvládne, a říká si: »Vždycky jsem se z toho dostal, zvládnu to...« Nikoli. Nyní jsi vyváznul, ale nevíš, co bude... »Neříkej: Velké je Boží slitování, odpustí mi množství hříchů « (Sir 5,6). Jdu dál a dělám si co chci. - Nemluv tak! To je poslední rada tohoto otce, tohoto dědečka. - »Neotálej, a obrať se k Pánu«, změn svůj život k lepšímu, odstraň ten plevel. Všichni jej máme, odstraňme ho... »Neotálej, a obrať se k Pánu, neodkládej den ze dne. Neboť hněv Páně přijde znenadání a budeš ztracen v čas trestu«(Sir 5,7).

Neodkládat změnu vlastního života znamená denně zpytovat svědomí," pokračoval Petrův nástupce. "Je třeba se dotýkat svých selhání a nezdarů, které všichni máme, abychom se neděsili, ale učili se ovládat svoje vášně.“

Konejme si denně malé zpytování svědomí, abychom se obrátili k Pánu, a učiňme předsevzetí: »Zítra se vynasnažím, aby k tomu nedošlo«. Možná to nastane, ale trochu méně, a budeš vládnout sobě a nikoli ovládán svými vášněmi a spoustou věcí, ke kterým dojde. Nikdo totiž nemá jistotu v tom, jak a kdy skončí jeho život. Těch 5 minut denně na konci dne nám bude velkou pomocí, abychom neodkládali  změnu srdce a obrátili se k Pánu. Kéž nás Pán naučí moudrosti, abychom se ubírali touto cestou.“

(https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29050)


Přílohy


<<  Návrat
17. 03. 2020 Kategorie: Aktuality Zaslal: spravce