Novinky

POZDRAV FARNÍKŮM A MODLITBA NAŠEHO OTCE ARCIBISKUPA PRO TYTO DNY

Vzhledem k tomu, že se nemůžeme potkávat při bohoslužbách a dalších příležitostech, posílám svůj pozdrav a krátké zamyšlení k nedělním liturgickým textům. 

Velmi důležité je ale setrvávat na modlitbách, k čemuž doporučuji každodenně využít  přiloženou modlitbu našeho otce arcibiskupa.

Kdo by chtěl být v užším kontaktu s farností v tomto nelehkém (ale zajisté i požehnaném) čase, nechť dá vědět a zašle svou mailovou adresu na fapohorelice@ado.cz.

P. Miroslav 


Přílohy


<<  Návrat
15. 03. 2020 Kategorie: Aktuality Zaslal: spravce