Novinky

JAK PŘISPĚT NA OPRAVU BAROKNÍCH KOSTELŮ SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. JILJÍ V POHOŘELICÍCH ?

NA OPRAVU BAROKNÍCH KOSTELŮ SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. JILJÍ V POHOŘELICÍCH MŮŽETE PŘISPĚT:

- ZAKOUPENÍM UPOMÍNKOVÝCH KUPÓNŮ V HODNOTĚ 100, 200 A 500 KČ

- JAKOUKOLI ČÁSTKOU DO OZNAČENÝCH POKLADNIČEK

- PŘÍMO NA KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY K TOMUTO ÚČELU ZŘÍZENÉ - č.ú. 5732344389/0800

- POKUD POTŘEBUJETE POTVRZENÍ O PŘIJATÉM DARU PRO DAŇOVÉ ÚČELY, MŮŽETE SVŮJ PŘÍSPĚVEK PŘEDAT V HOTOVOSTI NEBO POSLAT NA BĚŽNÝ ÚČET FARNOSTI POHOŘELICE (č.ú. 1405261369/0800; do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: "Příspěvek na opravy kostelů")

 Děkujeme. Pán Bůh zaplať!

(Za dobrodince bývá sloužena mše sv.)

 



<<  Návrat
24. 11. 2019 Kategorie: Ohlášky Zaslal: spravce