Úvodníky

Červen - měsíc Božského Srdce Páně

 

UVIDÍ, KOHO PROBODLI 

(ze spisů sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve) 

Zamysli se také ty, vykoupený člověče, kdo to za tebe visí na kříži, uvaž Jeho velikost a svatost, uvědom si, že Jeho smrt přináší mrtvým život, že nad Jeho odchodem ze světa truchlí nebesa i země a pukají tvrdé skály. 

A rozjímej dále: Z boku ukřižovaného Krista měla vzniknout Církev. Měla se také naplnit slova Písma: Uvidí, Koho probodli. A tak došlo Božím řízením k tomu, že jeden voják ten svatý bok proklál kopím. Z otevřeného boku se vyřinula Krev s Vodou, výkupné za naši spásu. Vytryskla z hlubin studnice Kristova Srdce, aby dala svátostem Církve moc vlévat život milosti a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v Kristu, byla nápojem z živého pramene, tryskajícího do života věčného. 

Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobit holubici hnízdící u samého ústí rozsedliny, nepřestávej se starat, abys tam, u Kristova Srdce, jako vrabec nalezla pro sebe místo, tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam pospěš navážit vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zprostřed ráje a rozdělený do čtyř proudů, který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje celou zemi. 

Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k němu s veškerou upřímností svého srdce: Ó nevýslovná kráso nejvyššího Boha, ó nejčistší jase věčného Světla, Živote v každém životě žijící a Světlo v každém světle svítící a od nejprvnějšího rozbřesku udržující v plném lesku po všechny časy nejrůznější světla, jež září před trůnem Tvého božství! 

Ó věčný a nepřístupný, skvoucí a oblažující výtrysku Pramene skrytého každému smrtelnému oku! Ty propasti beze dna, výšino bez vrcholu, velikostí nezměřitelná, čistoto nezkalitelná! 

Tebe vytéká řeka obveselující obec Boží a my Ti za to prozpěvujeme písně chvály, hlasitě plesajíce a vzdávajíce Ti díky, neboť nám bylo dáno zakusit, že u Tebe je pramen života a ve Tvé záři vidíme světlo. 

(z Denní modlitby Církve)

 

Od 17. března t. r. (výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera) se společně připravujeme na SARKANDEROVSKÝ JUBILEJNÍ ROK 2020 (400 let od jeho umučení, 25 let od svatořečení). 

 

OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ JE ZPŘÍSTUPNĚN NÁŠ FARNÍ KOSTEL S NABÍDKOU PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY V RÁMCI PROJEKTU ZLÍNSKÉHO KRAJE "OTEVŘENÉ BRÁNY"

(soboty a svátky - 10 až 12 a 14 až 18 hod., neděle - 14 až 18 hod.)

 

 

 <<  Návrat
13. 05. 2019 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce