Úvodníky

SUŠILŮV JUBILEJNÍ ROK V NAŠÍ FARNOSTI

Letos si připomínáme 150. výročí úmrtí P. Františka Sušila (14.6.1804 - 31.5.1868), 

vůdčí osobnosti národně-vlasteneckého obrodného úsilí na Moravě, katolického kněze, profesora a znalce biblistiky, význačného národopisce a sběratele moravských lidových písní, básníka, cyrilometodějského horlitele, k jehož odkazu se hlásily celé generace pracující na poli nábožensko-kulturním a vlasteneckém (včetně služebníka Božího arcibiskupa A. C. Stojana). 

Sušilovým heslem bylo: "Církev a vlast!"

 

 

 

DEN DNŮ

 

Kriste, světlo věčných cest,

sviť mé duši do Tvých měst,

a ji tam, kde trudu není

přijmi v svatém políbení.

 

Dej mi skonat v naději,

že se světlem oději,

a že národ, jejž svým zovu

k službě Tvojí vstane znovu.

 

Ó dej mně tu v hrobě slast,

že kvést bude v Tobě vlast,

a že v Církvi blaha zdroji

veškeren se národ spojí.<<  Návrat
17. 01. 2018 Kategorie: Úvodníky Zaslal: spravce