Novinky

Pozvánka na pouť ke hrobu služebnice Boží císařovny Zity - 11.3. AD 2017

V sobotu 11. března AD 2017 se uskuteční tradiční pouť do Vídně ke hrobu poslední rakouské císařovny, české královny a moravské markraběnky služebnice Boží Zity, kandidátky blahořečení, manželky blahoslaveného císaře Karla Rakouského. Jejich manželství vynikalo skutečnou svatostí, velkou vzájemnou láskou a věrností. Zita více než 60 let jako vdova pečovala o odkaz svého manžela. Byla si vědoma, že jsou navždy spojeni v Bohu - v čase i na věčnosti; vždyť právě Ježíš byl jejich společnou láskou!!! Během jedenácti let šťastného manželství v těžkých dobách (válka, vyhnanství) se jim dostalo požehnání osmi dětmi - poslední se však narodilo již po smrti svého - ani ne pětatřicetiletého - blahoslaveného otce. Zita spolu s Karlem nepochybně i nadále bdí svou přímluvou nad zeměmi a národy jim oběma Bohem svěřenými...


Přílohy


<<  Návrat
18. 02. 2017 Kategorie: Aktuality Zaslal: spravce