Pohořelice - farní kostel sv. Jana Nepomuckého

 

 
 
 
 
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO JE ZAJIŠTĚNA OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH V RÁMCI PROJEKTU "OTEVŘENÉ BRÁNY". (V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PROHLÍDKU MIMO TUTO DOBU DOHODNĚTE PŘEDEM NA ŘKF POHOŘELICE, TEL. 732675128).

 

Pravidelné bohoslužby

Neděle   9:00  
Pondělí 18:00  
Středa 18:00  
Pátek 18:00  
Sobota 10:00 (pouze 1. v měsíci)

Případné změny dle předchozího ohlášení (sledujte rubriku Ohlášky)