Pohořelice - farní kostel sv. Jana Nepomuckého

 

 
 
 
 
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který také kostel dne 15. 5. 1740 vysvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V průčelí kostela jsou umístěny sochy sv. Prokopa a sv. Augustina. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. K němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři kostela. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela, sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, jak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele.

Po vybudování byla později oratoř kostela přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO JE ZAJIŠTĚNA BĚHEM NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY ZPRAVIDLA O SOBOTÁCH A NEDĚLÍCH ODPOLEDNE. (V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PROHLÍDKU MIMO TUTO DOBU DOHODNĚTE PŘEDEM NA ŘKF POHOŘELICE, TEL. 732675128).

 

Pravidelné bohoslužby

Neděle   9:00  
Pondělí 18:00  
Středa 18:00  
Pátek 18:00  
Sobota 10:00 (pouze 1. v měsíci)

Případné změny dle předchozího ohlášení (sledujte rubriku Ohlášky)