Život farnosti

Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Slavnost 275. výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého

Vloženo: 14. 09. 2015

V neděli 13. září navázala na oslavy výročí obce připomínka dvou a třičtvrtě století od posvěcení našeho farního kostela, které vykonal jeho zakladatel, olomoucký biskup Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu dne 15. května roku Páně 1740. Vzhledem k letošnímu Diecésnímu eucharistickému kongresu a naší květnové svatojánské pouti jsme oslavili toto výročí až nyní, společně s obcí. Nejdůležitější byla samozřejmě mše sv. v 9 hod., svátostné požehnání, doprovázené již zpěvem holešovské latinské scholy „Beati cantores“, ve 14 hod., poté následoval duchovně-kulturní program v kostele, kde zaujala svým poutavým vyprávěním o historii a „skrytých pokladech“ našeho kostela paní Mollinová z Přerova, zvláště když poukázala na píli a um našich předků – a to na konkrétních příkladech. Program nadále protkávala svým zpěvem latinská schola, zájmu ve zcela zaplněném kostele se těšilo také vystoupení našich dětí s básněmi P. Aloise Potěhníka. Mistrně také zvládly první sloku písně „Matičko Boží, obětuj“ (dnes již zlidovělé), která pochází z opery Bedřicha Smetany na slova Elišky Krásnohorské „Tajemství“. Vždyť v době, kdy P. Potěhník u nás působil, Mistr Smetana ještě žil a komponoval svá veliká díla, včetně cyklu symfonických básní „Má vlast“. Během programu byla také představena a „uvedena do distribuce“ brožurka s výborem básní P. Potěhníka ze sbírky „Z jitra na úsvitě“, doplněná ilustracemi Lukáše Němce. Po skončení programu jsme se ještě měli možnost setkat v družném hovoru s drobným občerstvením před kostelem a poté ještě s hosty a ostatními zájemci při posezení na zámku. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na přípravě tohoto bohatého programu podíleli!

Oslavy 760. výročí obce Pohořelice

Vloženo: 14. 09. 2015

V sobotu 12. září si obec Pohořelice připomněla 760 let svého trvání (resp. doby od první písemné zmínky). Součástí oslav byla také mše sv. v 11 hod., vystoupení dětí naší farnosti při odpoledním programu před zámkem a možnost odpolední prohlídky obou našich kostelů od 14 do 16 hod., kterou využili mnozí účastníci oslav.

 

Pouť u sv. Jiljí

Vloženo: 7. 09. 2015

V neděli 6. září jsme oslavili patrona filiálního kostela na pohořelickém hřbitově - sv. Jiljí. Mše sv. pro celou farnost byla v 9 hod., svátostné požehnání ve 14 hod. Poutní program byl zakončen tichou adorací od 18 do 19 hod. Po rozloučení se s Pánem Ježíšem písní "Sbohem má radosti" byla Nejsvětější Svátost převezena do farního kostela. Celý den jsme tak měli možnost se na tomto starobylém a promodleném tichém místě, uprostřed "svatého pole" (hřbitova) - a tedy ve společenství Církve trpící a vítězné - setkávat s naším Pánem a zakoušet tak ve stopách našeho patrona Jeho důvěrnou blízkost.

 

Začal nový školní rok

Vloženo: 2. 09. 2015

V úterý 1. září zasedli naši školáci opět do svých lavic. Při večerní mši sv. jsme si vyprošovali dary Ducha Svatého pro celý školní rok a dětem hojnost Božího požehnání (včetně požehnání aktovek). Ve druhé polovině září začne ve škole výuka náboženství a poté také obvyklé vzdělávání ve víře pro dospělé.

Hody u Paní Zdislavy v Oldřichovicích

Vloženo: 31. 08. 2015

Poslední prázdninovou neděli oslavili mší sv. a svátostným požehnáním v Oldřichovicích své hody - 18. výročí posvěcení místního kostela sv. Zdislavy, ochránkyně našich rodin a chlouby rodné Moravy - letos na den přesně, neboť filiální kostel byl posvěcen olomouckým pomocným biskupem Msgre Josefem Hrdličkou 30. srpna roku Páně 1997. Dnes je cílem četných poutníků, kteří přicházejí k Paní Zdislavě prosit sami za sebe, svoje rodiny, uzdravení, přednést své radosti i starosti... - a Paní Zdislava ve své dobroté naslouchá a přednáší našemu Pánu skrze Prostřednici všech milostí...

 

Oslavy 130. výročí SDH na Komárově

Vloženo: 23. 08. 2015

Komárovští hasiči si v sobotu 22. srpna připomenuli 130. výročí založení svého sboru. Patří tak mezi nejstarší v širokém okolí. Součástí bohatého programu byla také mše sv. v 9 hod., kde si - podobně jako loni Oldřichovičtí - vyprošovali požehnání pro svou službu "Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci".

Farní den

Vloženo: 30. 06. 2015

V neděli 28. června odpoledne se na fotbalovém hřišti uskutečnil náš první „Farní den“. I když to ještě zrána vypadalo, že bez deštníku se neobejdeme ani na minutu, nakonec se přece jen na odpoledne vyčasilo a během celého bohatého programu byla jenom jedna přeháňka. Nejen, že obětaví farníci zajistili přístřešky nad hlavou, něco na sednutí, na jídlo a na pití, ale velmi překvapila – kromě už standartního vystoupení dětí – scénka našich „sestřenek“ (= „chrámového sboru“), úsměv vzbudil taneční výstup zralejších pánů, bez potlesku neodešel ani otec Bohumil se svou hudební produkcí; a to jsme ještě ani nezmínili různé soutěže pro děti, zpívání, přetahování s lanem atd. Zdá se, že energie vložená do přípravy farního dne nebyla marná – a že by to chtělo po roce zase zopakovat... dá-li Pán!

Rozhodně však naše veliké poděkování patří všem organisátorům!!!

(Po skončení programu a sklizení všeho byl nám odměnou nádherný podvečerní pohled z hřiště směrem ke kostelu sv. Jiljí...)

<< <  Stránka 3 z 4  > >>