Život farnosti

Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Pouť u sv. Jiljí

Vloženo: 7. 09. 2015

V neděli 6. září jsme oslavili patrona filiálního kostela na pohořelickém hřbitově - sv. Jiljí. Mše sv. pro celou farnost byla v 9 hod., svátostné požehnání ve 14 hod. Poutní program byl zakončen tichou adorací od 18 do 19 hod. Po rozloučení se s Pánem Ježíšem písní "Sbohem má radosti" byla Nejsvětější Svátost převezena do farního kostela. Celý den jsme tak měli možnost se na tomto starobylém a promodleném tichém místě, uprostřed "svatého pole" (hřbitova) - a tedy ve společenství Církve trpící a vítězné - setkávat s naším Pánem a zakoušet tak ve stopách našeho patrona Jeho důvěrnou blízkost.

 

Začal nový školní rok

Vloženo: 2. 09. 2015

V úterý 1. září zasedli naši školáci opět do svých lavic. Při večerní mši sv. jsme si vyprošovali dary Ducha Svatého pro celý školní rok a dětem hojnost Božího požehnání (včetně požehnání aktovek). Ve druhé polovině září začne ve škole výuka náboženství a poté také obvyklé vzdělávání ve víře pro dospělé.

Hody u Paní Zdislavy v Oldřichovicích

Vloženo: 31. 08. 2015

Poslední prázdninovou neděli oslavili mší sv. a svátostným požehnáním v Oldřichovicích své hody - 18. výročí posvěcení místního kostela sv. Zdislavy, ochránkyně našich rodin a chlouby rodné Moravy - letos na den přesně, neboť filiální kostel byl posvěcen olomouckým pomocným biskupem Msgre Josefem Hrdličkou 30. srpna roku Páně 1997. Dnes je cílem četných poutníků, kteří přicházejí k Paní Zdislavě prosit sami za sebe, svoje rodiny, uzdravení, přednést své radosti i starosti... - a Paní Zdislava ve své dobroté naslouchá a přednáší našemu Pánu skrze Prostřednici všech milostí...

 

Oslavy 130. výročí SDH na Komárově

Vloženo: 23. 08. 2015

Komárovští hasiči si v sobotu 22. srpna připomenuli 130. výročí založení svého sboru. Patří tak mezi nejstarší v širokém okolí. Součástí bohatého programu byla také mše sv. v 9 hod., kde si - podobně jako loni Oldřichovičtí - vyprošovali požehnání pro svou službu "Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci".

Farní den

Vloženo: 30. 06. 2015

V neděli 28. června odpoledne se na fotbalovém hřišti uskutečnil náš první „Farní den“. I když to ještě zrána vypadalo, že bez deštníku se neobejdeme ani na minutu, nakonec se přece jen na odpoledne vyčasilo a během celého bohatého programu byla jenom jedna přeháňka. Nejen, že obětaví farníci zajistili přístřešky nad hlavou, něco na sednutí, na jídlo a na pití, ale velmi překvapila – kromě už standartního vystoupení dětí – scénka našich „sestřenek“ (= „chrámového sboru“), úsměv vzbudil taneční výstup zralejších pánů, bez potlesku neodešel ani otec Bohumil se svou hudební produkcí; a to jsme ještě ani nezmínili různé soutěže pro děti, zpívání, přetahování s lanem atd. Zdá se, že energie vložená do přípravy farního dne nebyla marná – a že by to chtělo po roce zase zopakovat... dá-li Pán!

Rozhodně však naše veliké poděkování patří všem organisátorům!!!

(Po skončení programu a sklizení všeho byl nám odměnou nádherný podvečerní pohled z hřiště směrem ke kostelu sv. Jiljí...)

Vzpomínka na "Noc kostelů" AD 2015

Vloženo: 29. 06. 2015

Do letošní květnové „Noci kostelů“ jsme zapojili oba naše pohořelické barokní skvosty. Protože vzdálenost mezi nimi přece jen není zanedbatelná, zajišťovala dopravu na jednotlivé programy „mezikostelní místní vlaková doprava“ (výletní vláček). Návštěvníci měli možnost vybrat si z pestrého duchovně-kulturního programu, kostel sv. Jiljí byl zamýšlen především jako místo rozjímání a ztišení. Zdá se, že pro mnohé byla tato nenápadná stavba opravdovým objevem. Dá-li Pán Bůh, rádi bychom příští rok pokračovali podobným směrem.

Velké díky všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organisaci „noci“; letos byla poměrně dost náročná – o to větší je naše vděčnost...!!!

Nezapomínáme ani na ty, kteří zanechali u oltáře své prosby, díky, vzkazy – byly již zařazeny do Oběti mše sv. a bude na ně i nadále pamatováno...

<< <  Stránka 3 z 3