Život farnosti

Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Říjnové modlitby za synodu

Vloženo: 30. 10. 2015

Vzhledem k důležitosti letošní biskupské synody o rodině v Římě jsme – podobně jako loni – již před jejím zahájením a potom po celou dobu jejího průběhu podporovali v modlitbě její jednání. Společné i soukromé růžencové pobožnosti, naše nedělní adorace, ale i krátké adorace se svátostným požehnáním po mši sv. o všedních dnech ve farním kostele směřovaly na tento úmysl...

Vystoupení dětí v Centru pro seniory v Napajedlích

Vloženo: 27. 10. 2015

V pátek 23. října vystoupily děti z naší farnosti s pásmem scének a písniček v domově důchodců na Husově ulici v Napajedlích. V rámci programu byl tamnějším obyvatelům představen výběr z vystoupení, jež se konalo v Pohořelicích u příležitosti oslav výročí obce a farního kostela. Mimo jiné zazněly i některé básně P. Aloise Potěhníka z jeho sbírky, kterou jsme letos vydali. Jednalo se již o několikáté naše letošní vystoupení v napajedelském domově, kam se vždy rádi vracíme do příjemného a milého prostředí – díky jeho obyvatelům i personálu.

Oslava památky blah. Karla Rakouského

Vloženo: 23. 10. 2015

Ve středu 21. října jsme si slavnou mší sv. připomněli památku posledního českého krále a moravského markraběte blah. Karla Rakouského. Po bohoslužbě následovala společná pobožnost před jeho relikviářem s následnou možností uctění relikvie. Na oslavu jsme se připravovali po 9 dní společnou modlitbou novény.

 

Eucharistický kongres v Brně

Vloženo: 19. 10. 2015

V sobotu 17. října jsme se zúčastnili prvního Národního eucharistického kongresu v Brně. Již o prázdninách jsme se dohodli na společné organisaci pouti a dopravě autobusem spolu s otrokovickou farností. Díky Bohu i počasí nám přálo a tak jsme mohli zažít opravdu nevšední událost, kterou by nám celé generace našich zbožných předků mohli opravdu jenom závidět. Kéž by také kongres zanechal co nejvíce plodů v naší úctě a lásce k nejsv. Eucharistii. „Adoro Te devote...“

Bylo krásným svědectvím, že i po návratu z Brna měli někteří ještě chuť zajít do kostela pomodlit se modlitby příslušného dne novény k blah. císaři Karlovi, kterou jsme se společně připravovali na oslavu jeho svátku.

Pouť na Sv. Hostýn

Vloženo: 12. 10. 2015

Letošní farní pouť na Sv. Hostýn byla poněkud netradiční v tom, že bylo zvoleno datum druhého dne tzv. „dušičkové pouti“. I když nám nestačil autobus a bylo třeba ještě dojet několika auty, počasí na posvátné hoře se nám, právě přišedším, příliš zalichotit nechtělo. Vál silný a studený vítr – o to příjemněji bylo u naší Vítězné Ochránkyně Moravy a Jejího Syna uvnitř v basilice. Slíbená křížová cesta se však u venkovních kaplí jevila jako takřka neuskutečnitelná. Velmi rádi jsme tedy využili možnosti vykonat tuto pobožnost v kapli sv. Josefa naproti bočnímu vchodu (při epištolní straně) basiliky. Prostor jsme zcela zaplnili, využili jsme také vlastního přenosného ozvučení. Jen zpěv se rozléhal naplno ze všech hrdel – jak by ne, když po nějaké době opět zaznělo naše staré známé „Sem, dcero sionská“...

Při zpáteční cestě jsme se pak zastavili ještě v kostele sv. Anny u zámku v Holešově ke krátké prohlídce a pak již s vděčností našemu Pánu a Jeho Matce směřovali ku svým domovům.

Slavnost 275. výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého

Vloženo: 14. 09. 2015

V neděli 13. září navázala na oslavy výročí obce připomínka dvou a třičtvrtě století od posvěcení našeho farního kostela, které vykonal jeho zakladatel, olomoucký biskup Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu dne 15. května roku Páně 1740. Vzhledem k letošnímu Diecésnímu eucharistickému kongresu a naší květnové svatojánské pouti jsme oslavili toto výročí až nyní, společně s obcí. Nejdůležitější byla samozřejmě mše sv. v 9 hod., svátostné požehnání, doprovázené již zpěvem holešovské latinské scholy „Beati cantores“, ve 14 hod., poté následoval duchovně-kulturní program v kostele, kde zaujala svým poutavým vyprávěním o historii a „skrytých pokladech“ našeho kostela paní Mollinová z Přerova, zvláště když poukázala na píli a um našich předků – a to na konkrétních příkladech. Program nadále protkávala svým zpěvem latinská schola, zájmu ve zcela zaplněném kostele se těšilo také vystoupení našich dětí s básněmi P. Aloise Potěhníka. Mistrně také zvládly první sloku písně „Matičko Boží, obětuj“ (dnes již zlidovělé), která pochází z opery Bedřicha Smetany na slova Elišky Krásnohorské „Tajemství“. Vždyť v době, kdy P. Potěhník u nás působil, Mistr Smetana ještě žil a komponoval svá veliká díla, včetně cyklu symfonických básní „Má vlast“. Během programu byla také představena a „uvedena do distribuce“ brožurka s výborem básní P. Potěhníka ze sbírky „Z jitra na úsvitě“, doplněná ilustracemi Lukáše Němce. Po skončení programu jsme se ještě měli možnost setkat v družném hovoru s drobným občerstvením před kostelem a poté ještě s hosty a ostatními zájemci při posezení na zámku. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na přípravě tohoto bohatého programu podíleli!

Oslavy 760. výročí obce Pohořelice

Vloženo: 14. 09. 2015

V sobotu 12. září si obec Pohořelice připomněla 760 let svého trvání (resp. doby od první písemné zmínky). Součástí oslav byla také mše sv. v 11 hod., vystoupení dětí naší farnosti při odpoledním programu před zámkem a možnost odpolední prohlídky obou našich kostelů od 14 do 16 hod., kterou využili mnozí účastníci oslav.

 

<< <  Stránka 2 z 3  > >>