Život farnosti

Pastorační plán

Výuka a vzdělávání

Svátosti

Slavnost Krista Krále – zasvěcení Srdci Páně, žehnání křížů na Komárově

Vloženo: 23. 11. 2015

O slavnosti Ježíše Krista Krále jsme při všech bohoslužbách obnovili zasvěcení celého lidstva i nás samých Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na Komárově jsme se poté společně vydali do centra obce, abychom požehnali opravené kříže a sousoší Piety. Nejdříve ale byl posvěcen kříž u kostela, který – kromě korpusu – musel být pořízen nově. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na opravách podíleli, a paní starostce Komárova za podnět k zorganisování tohoto dovršení obnovy sakrálních památek a míst modlitby.

Dušičky na hřbitově

Vloženo: 9. 11. 2015

O slavnosti Všech svatých se v odpoledních hodinách uskutečnila na hřbitově pobožnost za naše zemřelé. Jmenovitě jsme si připomenuli ty, kteří nás opustili během posledního roku, a všem nakonec zazpívali: „Odpočiňte v pokoji, po boji, věrné dušičky!!!“

Následujícího dne se konaly bohoslužby ráno ve farním kostele, v podvečer na Komárově a v 18 hod. u sv. Jiljí na hřbitově. Pro zájem farníků pak byly dohodnuty ještě mše sv. na hřbitově mimo rozpis bohoslužeb na úterý a čtvrtek tohoto „dušičkového“ týdne.

Dá-li Pán Bůh, rádi bychom kostel sv. Jiljí více využívali i během celého příštího roku!!!

Říjnové modlitby za synodu

Vloženo: 30. 10. 2015

Vzhledem k důležitosti letošní biskupské synody o rodině v Římě jsme – podobně jako loni – již před jejím zahájením a potom po celou dobu jejího průběhu podporovali v modlitbě její jednání. Společné i soukromé růžencové pobožnosti, naše nedělní adorace, ale i krátké adorace se svátostným požehnáním po mši sv. o všedních dnech ve farním kostele směřovaly na tento úmysl...

Vystoupení dětí v Centru pro seniory v Napajedlích

Vloženo: 27. 10. 2015

V pátek 23. října vystoupily děti z naší farnosti s pásmem scének a písniček v domově důchodců na Husově ulici v Napajedlích. V rámci programu byl tamnějším obyvatelům představen výběr z vystoupení, jež se konalo v Pohořelicích u příležitosti oslav výročí obce a farního kostela. Mimo jiné zazněly i některé básně P. Aloise Potěhníka z jeho sbírky, kterou jsme letos vydali. Jednalo se již o několikáté naše letošní vystoupení v napajedelském domově, kam se vždy rádi vracíme do příjemného a milého prostředí – díky jeho obyvatelům i personálu.

Oslava památky blah. Karla Rakouského

Vloženo: 23. 10. 2015

Ve středu 21. října jsme si slavnou mší sv. připomněli památku posledního českého krále a moravského markraběte blah. Karla Rakouského. Po bohoslužbě následovala společná pobožnost před jeho relikviářem s následnou možností uctění relikvie. Na oslavu jsme se připravovali po 9 dní společnou modlitbou novény.

 

Eucharistický kongres v Brně

Vloženo: 19. 10. 2015

V sobotu 17. října jsme se zúčastnili prvního Národního eucharistického kongresu v Brně. Již o prázdninách jsme se dohodli na společné organisaci pouti a dopravě autobusem spolu s otrokovickou farností. Díky Bohu i počasí nám přálo a tak jsme mohli zažít opravdu nevšední událost, kterou by nám celé generace našich zbožných předků mohli opravdu jenom závidět. Kéž by také kongres zanechal co nejvíce plodů v naší úctě a lásce k nejsv. Eucharistii. „Adoro Te devote...“

Bylo krásným svědectvím, že i po návratu z Brna měli někteří ještě chuť zajít do kostela pomodlit se modlitby příslušného dne novény k blah. císaři Karlovi, kterou jsme se společně připravovali na oslavu jeho svátku.

Pouť na Sv. Hostýn

Vloženo: 12. 10. 2015

Letošní farní pouť na Sv. Hostýn byla poněkud netradiční v tom, že bylo zvoleno datum druhého dne tzv. „dušičkové pouti“. I když nám nestačil autobus a bylo třeba ještě dojet několika auty, počasí na posvátné hoře se nám, právě přišedším, příliš zalichotit nechtělo. Vál silný a studený vítr – o to příjemněji bylo u naší Vítězné Ochránkyně Moravy a Jejího Syna uvnitř v basilice. Slíbená křížová cesta se však u venkovních kaplí jevila jako takřka neuskutečnitelná. Velmi rádi jsme tedy využili možnosti vykonat tuto pobožnost v kapli sv. Josefa naproti bočnímu vchodu (při epištolní straně) basiliky. Prostor jsme zcela zaplnili, využili jsme také vlastního přenosného ozvučení. Jen zpěv se rozléhal naplno ze všech hrdel – jak by ne, když po nějaké době opět zaznělo naše staré známé „Sem, dcero sionská“...

Při zpáteční cestě jsme se pak zastavili ještě v kostele sv. Anny u zámku v Holešově ke krátké prohlídce a pak již s vděčností našemu Pánu a Jeho Matce směřovali ku svým domovům.

<< <  Stránka 2 z 4  > >>