Barokní farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích (posvěcen r. 1740) je zařazen do projektu Zlínského kraje "Otevřené brány", který má za cíl zpřístupnit historicky i umělecky cenné sakrální památky, jež jsou nejen vzácným odkazem předchozích generací, ale především místy živého setkávání s Bohem i mezi lidmi navzájem. K seznámení návštěvníků s historií, pamětihodnostmi a životem - dřívějším i současným - jednotlivých objektů je v nich zavedena průvodcovská služba, která zdarma podá výklad dle zájmu a časových možností těchto návštěvníků.

 

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA VE FARNÍM KOSTELE V POHOŘELICÍCH:

od května do září

soboty + svátky: 10 - 12  a  14 - 18  hod.

neděle: 14 - 18 hod.

Kromě farního kostela lze v případě zájmu s průvodcem rovněž navštívit kapli Panny Marie v parku z 80-tých let 19. stol., zbudovanou podle návrhu slavného architekta Gustava Meretty, v níž se v současné době nachází malé obecní museum.

Mimo výše uvedené doby průvodcovské služby lze domluvit prohlídku farního kostela, kaple Panny Marie, popř. barokního kostela sv. Jiljí na hřbitově na tel. č. farního úřadu (+420 732 675 128).   

Více na https://otevrenebrany.cz/pohorelice-kostel-sv-jana-nepomuckeho/

(https://otevrenebrany.cz/mapa-mist/)

- - -