VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Pátek – 11.30 (škola): 1. a 2. třída

Pátek – 12.50 (škola): 3. třída

Pátek – 13.25 (škola): 4. až 5. třída 

Pátek – 14.15 (fara): II. stupeň ZŠ

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE PRO DOSPĚLÉ

Středa – 19.00 (fara) – jedenkrát za 14 dní

- vždy dle předchozího ohlášení (viz rubrika „Ohlášky“)

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE PRO MLADÉ

- vždy dle předchozího ohlášení (viz rubrika „Ohlášky“)  

 

  

SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ JEJICH DĚTÍ

- začíná v době adventní (dle domluvy a ohlášení)

 

   

OSTATNÍ PŘÍPRAVY (ke sv. křtu dětí, dospělých - katechumenát, k uzavření církevního manželství, k prvnímu přijetí sv. svátostí dospělými)  

- individuálně, dle domluvy